0

BENG

Goede raambekleding zorgt voor thermisch comfort.

BENG is een afkorting voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. BENG is vanaf 1 januari 2021 de wettelijke maatstaf voor energiegebruik voor alle gebouwen en vervangt de EPC. Dat betekent dat voor iedere omgevingsvergunning aan de BENG-regels moet worden voldaan. NTA-8800 is de Nederlandse norm die de bepalingsmethode voor de BENG-indicatoren vastlegt. Zonwering speelt in BENG een grotere rol dan eerder in de EPC het geval was. Op deze site van de Rijksoverheid vindt u alle relevante info, in dit artikel zoomen we in op de rol van zonwering.

Rolgordijnen en Duette® Shades kunnen hierbij helpen.

BENG-indicatoren

Binnen BENG wordt de energieprestatie van een gebouw bepaald aan de hand van een drietal indicatoren:

BENG-1: De energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
Dit is de energiebehoefte benodigd voor het verwarmen en koelen van het gebouw. Ingeval van utiliteitsbouw, wordt ook de energiebehoefte voor verlichting meegerekend. Zonwering kan een grote invloed hebben op de energiebehoefte voor het koelen en telt daarom mee in de bepaling van BENG-1 voor alle gebouwtypen.

Benieuwd naar de voordelen? Zie dan onze pagina thermisch comfort.

Heeft u vragen?

BENG-2: Primair fossiel energiegebruik kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
Dit is de som van het primaire energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwater en ventilatoren. In geval van utiliteitsbouw tellen ook de verlichting en bevochtiging mee. Hier gaat het om energiegebruik inclusief opwekkingsrendementen. Een zuinige installatie helpt, evenals energie die is opgewekt met PV-panelen en zonnecollectoren die in mindering mag worden gebracht.

BENG-3: Het aandeel hernieuwbare energie in procenten
Dit is de totale hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie in een gebouw als percentage van de hoeveelheid hernieuwbare en niet hernieuwbare energie die nodig is voor gebouwgebonden systemen.

Zonwering en BENG

Zonwering speelt een rol in de bepaling van de BENG-1 indicator. Centraal hierin staat de reductiefactor Fc voor de totale zontoetredingsfactor. Dit is de factor waarmee de totale hoeveelheid toetredende zonnewarmte door de zonwering wordt gereduceerd, ten opzichte van de situatie met alleen het glas. De Fc-waarde hangt af van het type zonwering en de kleur daarvan. Hoe lager de Fc-waarde, des te groter de impact op BENG-1.

Naast de forfaitaire waarden, mag in de NTA-8800 ook met de werkelijke Fc-waarden worden gerekend. Deze zullen lager zijn dan de forfaitaire waarden. Luxaflex® berekent graag voor uw project de Fc-waarde voor uw specifieke combinatie van zonwering en glas.

Beng statistieken