0

BREEAM-NL

BREEAM-NL is in Nederland het leidende beoordelingssysteem voor de bepaling van de duurzaamheid van een gebouw. Binnen BREEAM-NL speelt lichtwering een directe rol. In de beoordelingsrichtlijn 2014 (BRL 2014) gebeurt dit in de credit HEA 3 – Tegengaan Lichthinder. In de (nog niet actieve) BRL 2019 is dit onderdeel van de credit HEA 1 – Visueel Comfort geworden.

Voor het behalen van deze credits moet er in alle verblijfsruimtenlichtwering worden toegepast die op voldoende wijze lichthinder tegengaat. Deze lichtwering moet door de gebruiker te bedienen zijn.

De lichtwering moet voor wat betreft ‘glare control’ voldoen aan klasse 3 of 4 volgens EN 14501. De BRL 2014 refereert hierbij aan EN14501:2005, voor de BRL 2019 is dit de herziene norm EN14501:2018. De classificatie volgens de 2005- en de 2019-norm verschilt nogal. Weefsels die volgens de BRL 2014 voldeden, kunnen dat volgens de BRL 2019 niet meer doen. Aangezien in beide BRL’s ook de invloed van het glas verdisconteerd mag worden, kan een weefsel dat net buiten de boot valt in combinatie met het glas toch voldoen. Vraag in dit geval uw Luxaflex® adviseur.

Zowel binnen- als buitenzonwering en zowel rolgordijnen als jaloezieën kunnen aan de BREEAM-NL criteria voldoen.

Heeft u vragen?